Klauzula informacyjna zgodna z RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1

[informacje ogólne]

 

 1. Serwis Internetowy telefondodoktora.pl (dalej: „Serwis Internetowy”) prowadzony jest przez Emila Tokarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "MONUMENT ART" EMIL TOKARCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Bugaj 15a, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631303090, REGON: 260106145, tel. 697987542, e-mail: kontakt@telefondodktora.pl.
 2. W ramach działalności Serwisu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Serwisu Internetowego (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

 

 • 2

[dane osobowe]

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Emil Tokarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MONUMENT ART" EMIL TOKARCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Bugaj 15a, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631303090, REGON: 260106145, tel. 697987542, e-mail: kontakt@telefondodktora.pl.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu Internetowego może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 • zawarcie i realizacja umów, o których mowa w regulaminie Serwisu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy lub skorzystał z jednej z wtyczek w Serwisie Internetowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności wysyłanie newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • statystyka i analiza zachowań Użytkowników w Serwisie Internetowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
 • dostawcy usług i narzędzi informatycznych;
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.
 1. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy, o której mowa w Regulaminie.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takie jak Google LLC. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umów, o których mowa w regulaminie Serwisu Internetowego przetwarzane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z tej umowy;
 • skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Serwisie Internetowym – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

 

 • 3

[pliki cookies]

 

 1. W ramach działalności Serwisu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis Internetowy, dostosowując go do jego potrzeb i preferencji;
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego.
 1. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwsiu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 

 • 4

[narzędzia wykorzystywane w Serwisie Internetowym]

 

 1. Administrator w ramach Serwisu Internetowego korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

[Google Analytics]

 1. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google.
 2. Spółka Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
 3. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.